Back to top

Info

Wat is het Corpus Nederlandse Gebarentaal (Corpus NGT)?

 • Het Corpus Nederlandse Gebarentaal is een verzameling dialogen in NGT. Op deze website kunnen belangstellenden (waaronder docenten, cursisten of studenten) het corpus bekijken, inclusief de beschikbare vertalingen en gebaar-labels (glossen).
 • Het grootste deel van het corpus is opgenomen rond 2007. Het corpus geeft daardoor een tijdsbeeld: zo zag NGT er toen uit in verschillende regio’s en bij gebaarders van verschillende leeftijden. Alle gebaarders zijn Doof en met gebarentaal opgegroeid.
 • De gebaarders hebben allen dezelfde opdrachten gekregen: ongeveer de helft bestaat uit verhalen aan elkaar (na)vertellen, de andere helft uit discussies over doofheid en gebarentaal.

Mogelijkheden van deze website

 • Filmpjes kunnen bekeken worden zonder een account aan te vragen en in te loggen. Voor intensiever gebruik wordt aangeraden om wel een account aan te maken.
 • Een deel van het corpus is vertaald en ‘geglost’; zie onder over verdere toelichting hierover. Van het grootste deel (zo'n 75%) is alleen de video beschikbaar.
 • Video’s kunnen in lijsten worden opgeslagen, en er kunnen aantekeningen en labels aan worden gekoppeld om ze te groeperen en later makkelijk weer terug te kunnen vinden. Ook kunnen filmpjes met 1-5 sterren gemarkeerd worden.
 • Voor docenten is het mogelijk om studenten in groepen in te delen (Gebruikers-lijsten), en lijsten van filmpjes met hen te delen.
 • Sterren, aantekeningen en labels die worden toegevoegd zijn niet door anderen te zien. Alleen voor aantekeningen kan er een vakje ‘Publiek’ worden aangevinkt, om zo de aantekening te delen met iedereen.
 • De website is geoptimaliseerd voor gebruik op een desktop of laptop-computer, en niet voor gebruik op een telefoon of tablet.

Uitleg bij vertalingen (ondertitels) en glossen

 • Voor onderzoeksdoeleinden is een deel van de fimpjes vertaald en/of ‘geglost’. Dit is aangegeven met een V en/of G rechts van het filmpje in de lijst met zoekresultaten. De vertalingen kunnen als ondertitels worden weergegeven, de glossen rechts van de video’s in een lijst. Een paar waarschuwingen hierbij:
  • De vertalingen zijn niet bedoeld om los van de video’s gebruikt te worden, ze vormen een hulpmiddel bij het begrijpen van de video’s maar zullen soms niet alle nuances van het gesprek weergeven.
  • Wees je er van bewust dat er fouten in vertalingen en glossen kunnen zitten. Geef evidente fouten door, opdat we ze kunnen corrigeren. Twijfels over vertaling worden weergegeven met [?]; twijfels over glossen met een enkel vraagteken, en onbekende glossen met een dubbel vraagteken.
  • Glossen zijn geen vertalingen van gebaren in de zinscontext, maar een vaststaand label dat verwijst naar de lexicale database die aan het corpus is gekoppeld: de NGT dataset in Global Signbank. Daar staan zowel mogelijke vertalingen opgesomd als de fonologische vorm in detail beschreven. In de glossen zie je daarom ook allerlei codes voor bv. classifiers, en wijsgebaren worden bv. geglost door PT (voor pointing, wijzen).
  • Hulp bij het verbeteren van vertalingen en glossen is altijd welkom! Voor glossen kan dit door op het potloodje naast de glos te klikken; doe dit alleen als er echt een evidente fout is gemaakt, niet als je denkt dat het gebaar beter anders geglost kan worden omdat dat beter bij de betekenis past bv.
  • Voor zowel de vertalingen als de glossen is een uitgebreid handboek beschikbaar.

'Copyleft' en privacy

 • Op alle filmpjes die via deze site te zien zijn is een Creative Commons-Licentie
  Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie van toepassing: filmpjes mogen bekeken en buiten de site gebruikt worden, maar als ze (evt. in aangepaste vorm) opnieuw publiek gemaakt worden gelden de volgende voorwaarden:
  • BY: Er moet verwezen word naar de bron:. O. Crasborn, I. Zwitserlood, J. Ros & M. van Zuilen (2020) Corpus NGT, 4e editie. Nijmegen: Radboud Universiteit.
  • NC: Het mag alleen als het geen commercieel doel heeft.
  • SA: Het moet onder deze zelfde drie voorwaarden gebeuren.

  Gebruik voor onderzoek

  • Alle vertalingen en glossen zijn gemaakt met de ELAN-software. Voor wetenschappelijk gebruik zijn deze ELAN-bestanden ook beschikbaar, kijk hiervoor op www.ru.nl/corpusngtuk.

  Vragen of opmerkingen?

  Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Onno Crasborn en Merel van Zuilen, via corpusngt@let.ru.nl.